Sponsorater


Da et medlemskab af Yngre Jurister er gratis, er foreningen i høj grad afhængig af vores gode sponsorer.

Gorrissen Federspiel

Gorrissen Federspiel er et dansk advokatfirma med kontorer i København og Aarhus. Gorrissen Federspiel har stærke internationale relationer, der er skabt i kraft af det nære samarbejde, som firmaet i en længere årrække har haft med en række af verdens ledende advokatfirmaer.

Juristerne hos Gorrissen Federspiel er opdelt i specialegrupper. Det giver medarbejderne mulighed for at opbygge et grundigt kendskab til det pågældende retsområde og til klientens problemstillinger. For samtidig at sikre en bred uddannelse, rokerer de fuldmægtige mellem firmaets specialegrupper.

Penta Advokater

Penta Advokater er resultatet af en række fusioner gennem årene samt væsentlig organisk vækst. Vores historie kan føres tilbage til 1905.

Vi er en af region Syddanmarks største advokatvirksomheder. Vi har kontorer i Kolding, Esbjerg, Vejen, Grindsted samt Ribe, og vores kunder er i såvel ind- som udlandet.

Hos Penta Advokater arbejder vi i specialiserede teams, og som fuldmægtig og advokat vil du blive dybt specialiseret i et eller få fagspecialer, med mulighed for rokering.

Penta Advokater tilbyder et attraktivt karriereforløb med en høj grad af fleksibilitet, hvilket giver dig mulighed for at opretholde en god work-life balance, uanset på hvilket stadie af dit liv du befinder dig.

DAHL

DAHL Advokatfirma er et landsdækkende advokatfirma med mere end 200 dedikerede medarbejdere – heraf flere end 100 jurister. Vi leverer juridisk og forretningsmæssig rådgivning, som målrettet styrker virksomheder på tværs af alle brancher. Vi er særligt specialiserede inden for M&A, fast ejendom, entrepriseret, IT og skatteret. Vi benytter os af digitaliserede arbejdsgange og anvender de nyeste værktøjer med fokus på at gøre det så enkelt for vores klienter som muligt.

Hos DAHL er vi ikke kun problemknuser, men også en vigtig juridisk, kommerciel og strategisk sparringspartner. Vores rådgivning, som vi baserer på vores mangeårige erfaring som det oplagte valg blandt ejere, ejerfamilier, bestyrelser og CEOs, sigter mod at opbygge langsigtede og tillidsfulde klientrelationer.

DAHL er ikke kun en arbejdsplads for nogle af landets dygtigste jurister og de mange andre medarbejdere, der holder et stort advokatfirma kørende. DAHL er også en arbejdsplads for mennesker. En arbejdsplads, der tilbyder fleksibilitet og frihed under ansvar, så vores medarbejdere også har plads og tid til at være mennesker med familie og fritidsinteresser. Vi mener, at kombinationen af høj faglighed og god kemi mellem dygtige mennesker, som også lever et liv udenfor advokatkontoret, er med til at gøre DAHL unik og attraktiv. Både for klienter og medarbejdere.

Forretningsmæssigt er DAHL organiseret i syv afdelinger, som arbejder på tværs af kontorer og geografi. Du finder os i Aarhus, København, Herning, Viborg og Esbjerg. Læs mere på dahllaw.dk.

Gorrissen Federspiel

Gorrissen Federspiel er et dansk advokatfirma med kontorer i København og Aarhus. Gorrissen Federspiel har stærke internationale relationer, der er skabt i kraft af det nære samarbejde, som firmaet i en længere årrække har haft med en række af verdens ledende advokatfirmaer.

Juristerne hos Gorrissen Federspiel er opdelt i specialegrupper. Det giver medarbejderne mulighed for at opbygge et grundigt kendskab til det pågældende retsområde og til klientens problemstillinger. For samtidig at sikre en bred uddannelse, rokerer de fuldmægtige mellem firmaets specialegrupper.

DAHL

DAHL Advokatfirma er et landsdækkende advokatfirma med mere end 200 dedikerede medarbejdere – heraf flere end 100 jurister. Vi leverer juridisk og forretningsmæssig rådgivning, som målrettet styrker virksomheder på tværs af alle brancher. Vi er særligt specialiserede inden for M&A, fast ejendom, entrepriseret, IT og skatteret. Vi benytter os af digitaliserede arbejdsgange og anvender de nyeste værktøjer med fokus på at gøre det så enkelt for vores klienter som muligt.

 

Hos DAHL er vi ikke kun problemknuser, men også en vigtig juridisk, kommerciel og strategisk sparringspartner. Vores rådgivning, som vi baserer på vores mangeårige erfaring som det oplagte valg blandt ejere, ejerfamilier, bestyrelser og CEOs, sigter mod at opbygge langsigtede og tillidsfulde klientrelationer.

 

DAHL er ikke kun en arbejdsplads for nogle af landets dygtigste jurister og de mange andre medarbejdere, der holder et stort advokatfirma kørende. DAHL er også en arbejdsplads for mennesker. En arbejdsplads, der tilbyder fleksibilitet og frihed under ansvar, så vores medarbejdere også har plads og tid til at være mennesker med familie og fritidsinteresser. Vi mener, at kombinationen af høj faglighed og god kemi mellem dygtige mennesker, som også lever et liv udenfor advokatkontoret, er med til at gøre DAHL unik og attraktiv. Både for klienter og medarbejdere.

 

Forretningsmæssigt er DAHL organiseret i syv afdelinger, som arbejder på tværs af kontorer og geografi. Du finder os i Aarhus, København, Herning, Viborg og Esbjerg. Læs mere på dahllaw.dk.

TVC Advokatfirma

TVC Advokatfirma rådgiver danske og internationale virksomheder og privatpersoner inden for alle juridiske specialer. Vores rådgivning tager udgangspunkt i den enkelte kundes behov. Vi handler altid ordentligt og etisk ansvarligt i alle sager og arbejdsgange.

Vores jurister er stærkt specialiserede og opdaterede på den nyeste juridiske viden inden for deres speciale. Dermed er det altid en kompetent sparringspartner, der rådgiver om den konkrete udfordring. Vi sætter også vores dybe faglighed i spil gennem undervisning og kursusaktiviteter, fx universitetsforelæsninger, efteruddannelse af revisorer samt specialkurser for ERFA-grupper.

Vi blev oprindeligt stiftet i 1988 som Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen. I 2016 ændrede vi navn til TVC Advokatfirma og markerede dermed overgangen fra det historiske udgangspunkt i skatteret til i dag at rådgive virksomheder og privatpersoner inden for alle specialer. Med kontorer i Aarhus, København og Kolding samt partnerselskab i Roskilde beskæftiger vi i dag mere end 140 medarbejdere, heraf mere end 60 jurister.

Bech-Bruun

Bech-Bruun har flere end 450 specialiserede og erfarne medarbejdere. Vi rådgiver inden for alle områder af erhvervsjuraen og har kontorer i København og Aarhus.

Vores klienter er virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder både nationalt og internationalt. Vi tilbyder skræddersyet tværfaglig rådgivning, der matcher den enkelte klients behov.

Det er en essentiel del af vores arbejde at identificere og forstå de udfordringer og muligheder, som erhvervslivet står overfor. Som en videnbaseret virksomhed bygger vi derfor vores rådgivning på indgående branchekendskab, der blandt andet er etableret gennem vores medlemskab af Dansk Industri, samt mange års erfaring.

Vi har et stærkt internationalt fokus og har opbygget et bredt netværk på tværs af landegrænserne. Vores omfattende internationale erfaring betyder, at vi hurtigt og nemt kan hjælpe vores klienter – også uden for Danmarks grænser.

Vi stræber efter at levere banebrydende rådgivning med klienten i fokus og bygger vores organisation på et fundament af ordentlighed, engagement, kvalitet og respekt. Corporate responsibility indgår ligeledes i vores virksomhedsledelse og forretningsstrategi og danner grundlag for, hvordan vi driver vores forretning.

CLEMENS

Hos CLEMENS anser vi kvalitet, værdi og samarbejde som grundlæggende værdier i vores rådgivning til den enkelte klient.

Vi vil forstå vores klienters forhold og bidrage med konkrete og letforståelige løsninger – også i komplicerede processer og vanskelige udfordringer. Vi tror på, at vi yder den bedste rådgivning i tæt dialog med klienten og på baggrund af et indgående kendskab til klientens organisation og forretning.

Vi yder juridisk rådgivning inden for alle områder af erhvervsjuraen, den offentlige sektor samt til privatpersoner. Med udgangspunkt i en faglig stærk, professionel og ambitiøs organisation bestræber vi os på altid at yde rådgivning af højeste kvalitet med fokus på at skabe forretningsmæssig værdi for vores klienter. Vi arbejder meget ofte tværfagligt for at sikre, at klientens interesser varetages bedst muligt.

Juristerne hos CLEMENS har særlige kompetencer inden for fast ejendom, selskabsret, fondsret, generel erhvervsret, ansættelsesret, persondataret, håndtering af tvister samt internationale retsforhold.

Vi rådgiver såvel nogle af landets største virksomheder som små og mellemstore virksomheder fra ind- og udland.

Hos CLEMENS er vi ca. 50 medarbejdere og partnere, hvoraf cirka halvdelen er jurister.

TVC Advokatfirma

TVC Advokatfirma rådgiver danske og internationale virksomheder og privatpersoner inden for alle juridiske specialer. Vores rådgivning tager udgangspunkt i den enkelte kundes behov. Vi handler altid ordentligt og etisk ansvarligt i alle sager og arbejdsgange.

Vores jurister er stærkt specialiserede og opdaterede på den nyeste juridiske viden inden for deres speciale. Dermed er det altid en kompetent sparringspartner, der rådgiver om den konkrete udfordring. Vi sætter også vores dybe faglighed i spil gennem undervisning og kursusaktiviteter, fx universitetsforelæsninger, efteruddannelse af revisorer samt specialkurser for ERFA-grupper.

Vi blev oprindeligt stiftet i 1988 som Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen. I 2016 ændrede vi navn til TVC Advokatfirma og markerede dermed overgangen fra det historiske udgangspunkt i skatteret til i dag at rådgive virksomheder og privatpersoner inden for alle specialer. Med kontorer i Aarhus, København og Kolding samt partnerselskab i Roskilde beskæftiger vi i dag mere end 140 medarbejdere, heraf mere end 60 jurister.

Bech-Bruun

Bech-Bruun har flere end 450 specialiserede og erfarne medarbejdere. Vi rådgiver inden for alle områder af erhvervsjuraen og har kontorer i København og Aarhus.

Vores klienter er virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder både nationalt og internationalt. Vi tilbyder skræddersyet tværfaglig rådgivning, der matcher den enkelte klients behov.

Det er en essentiel del af vores arbejde at identificere og forstå de udfordringer og muligheder, som erhvervslivet står overfor. Som en videnbaseret virksomhed bygger vi derfor vores rådgivning på indgående branchekendskab, der blandt andet er etableret gennem vores medlemskab af Dansk Industri, samt mange års erfaring.

Vi har et stærkt internationalt fokus og har opbygget et bredt netværk på tværs af landegrænserne. Vores omfattende internationale erfaring betyder, at vi hurtigt og nemt kan hjælpe vores klienter – også uden for Danmarks grænser.

Vi stræber efter at levere banebrydende rådgivning med klienten i fokus og bygger vores organisation på et fundament af ordentlighed, engagement, kvalitet og respekt. Corporate responsibility indgår ligeledes i vores virksomhedsledelse og forretningsstrategi og danner grundlag for, hvordan vi driver vores forretning.

CLEMENS

Hos CLEMENS anser vi kvalitet, værdi og samarbejde som grundlæggende værdier i vores rådgivning til den enkelte klient.

Vi vil forstå vores klienters forhold og bidrage med konkrete og letforståelige løsninger – også i komplicerede processer og vanskelige udfordringer. Vi tror på, at vi yder den bedste rådgivning i tæt dialog med klienten og på baggrund af et indgående kendskab til klientens organisation og forretning.

Vi yder juridisk rådgivning inden for alle områder af erhvervsjuraen, den offentlige sektor samt til privatpersoner. Med udgangspunkt i en faglig stærk, professionel og ambitiøs organisation bestræber vi os på altid at yde rådgivning af højeste kvalitet med fokus på at skabe forretningsmæssig værdi for vores klienter. Vi arbejder meget ofte tværfagligt for at sikre, at klientens interesser varetages bedst muligt.

Juristerne hos CLEMENS har særlige kompetencer inden for fast ejendom, selskabsret, fondsret, generel erhvervsret, ansættelsesret, persondataret, håndtering af tvister samt internationale retsforhold.

Vi rådgiver såvel nogle af landets største virksomheder som små og mellemstore virksomheder fra ind- og udland.

Hos CLEMENS er vi ca. 50 medarbejdere og partnere, hvoraf cirka halvdelen er jurister.

Kromann Reumert

Kromann Reumert er en af Danmarks førende advokatvirksomheder med kontorer i København, Aarhus og London. Vi er ca. 460 medarbejdere, heraf omkring 250 er jurister.

Vi dækker 28 juridiske specialeområder inden for alle grene af erhvervsretten. Vi har således en betydelig kapacitet og dybdespecialisering, hvor vi vægter vores juristers indsigt i andre specialer højt. Dette gør, at vi er vant til at samarbejde med hinanden på tværs af specialerne.

Med vores fire kerneværdier: kvalitet, forretningsforståelse, samarbejdsglæde og troværdighed, går vi efter at levere værdiskabende løsninger med engagement og nærvær. Vores skræddersyede rådgivning baseres på et indgående kendskab til den pågældende virksomhed, og bygger på et nærværende samarbejde såvel internt som eksternt.

NJORD Law Firm

I NJORD Law Firm yder vi rådgivning og løser udfordringer for kunder nationalt såvel som internationalt og på tværs af hele Norden. Vi har 200 medarbejdere på fem kontorer – i Aarhus, København, Riga, Tallinn og Vilnius.

Derfor er det nordiske et strategisk pejlemærke for os. Det gælder lige fra vores ydelser og kompetencer til vores kulturelle og sproglige tilgang til opgaverne.

For vi er et mangfoldigt kontor. I øjeblikket tænker, taler og samarbejder vi på mere end 21 sprog. Lige meget hvem du er eller hvor du kommer fra, vil du føle dig hjemme hos os.

I NJORD Law Firm vil du få mulighed for at prøve dine evner af i praksis og for at udfolde dit faglige potentiale. Her kan du nå langt – kun dine ambitioner og kvalifikationer sætter grænsen for hvor langt.

INTERLEX Advokater

Interlex Advokater yder bistand inden for alle juridiske fagområder. Vi bistår både erhvervslivet – herunder landbrug – offentlige institutioner og privatpersoner. Vi er mere end 50 medarbejdere og dækker 20 forskellige juridiske specialer.

Vores mål er at være din stærke samarbejdspartner og med vores faglige og personlige kvalifikationer sikre dig den bedst mulige rådgivning. Også derfor prioriterer vi efteruddannelse og faglig ajourføring meget højt.

Advokaterne hos INTERLEX holder ofte foredrag, underviser og samarbejder med Aarhus Universitet, indtager poster i kollegiale organer og bestyrelser.

Vi netværker også uden for den juridiske arena. Engagement og entusiasme kendetegner de aktiviteter, vi støtter. Derfor er vi blandt andet sponsor for AGF og SK Århus elitehåndbold.

Kromann Reumert

Kromann Reumert er en af Danmarks førende advokatvirksomheder med kontorer i København, Aarhus og London. Vi er ca. 460 medarbejdere, heraf omkring 250 er jurister.

Vi dækker 28 juridiske specialeområder inden for alle grene af erhvervsretten. Vi har således en betydelig kapacitet og dybdespecialisering, hvor vi vægter vores juristers indsigt i andre specialer højt. Dette gør, at vi er vant til at samarbejde med hinanden på tværs af specialerne.

Med vores fire kerneværdier: kvalitet, forretningsforståelse, samarbejdsglæde og troværdighed, går vi efter at levere værdiskabende løsninger med engagement og nærvær. Vores skræddersyede rådgivning baseres på et indgående kendskab til den pågældende virksomhed, og bygger på et nærværende samarbejde såvel internt som eksternt.

NJORD Law Firm

I NJORD Law Firm yder vi rådgivning og løser udfordringer for kunder nationalt såvel som internationalt og på tværs af hele Norden. Vi har 200 medarbejdere på fem kontorer – i Aarhus, København, Riga, Tallinn og Vilnius.

Derfor er det nordiske et strategisk pejlemærke for os. Det gælder lige fra vores ydelser og kompetencer til vores kulturelle og sproglige tilgang til opgaverne.

For vi er et mangfoldigt kontor. I øjeblikket tænker, taler og samarbejder vi på mere end 21 sprog. Lige meget hvem du er eller hvor du kommer fra, vil du føle dig hjemme hos os.

I NJORD Law Firm vil du få mulighed for at prøve dine evner af i praksis og for at udfolde dit faglige potentiale. Her kan du nå langt – kun dine ambitioner og kvalifikationer sætter grænsen for hvor langt.

INTERLEX Advokater

Interlex Advokater yder bistand inden for alle juridiske fagområder. Vi bistår både erhvervslivet – herunder landbrug – offentlige institutioner og privatpersoner. Vi er mere end 50 medarbejdere og dækker 20 forskellige juridiske specialer.

Vores mål er at være din stærke samarbejdspartner og med vores faglige og personlige kvalifikationer sikre dig den bedst mulige rådgivning. Også derfor prioriterer vi efteruddannelse og faglig ajourføring meget højt.

Advokaterne hos INTERLEX holder ofte foredrag, underviser og samarbejder med Aarhus Universitet, indtager poster i kollegiale organer og bestyrelser.

Vi netværker også uden for den juridiske arena. Engagement og entusiasme kendetegner de aktiviteter, vi støtter. Derfor er vi blandt andet sponsor for AGF og SK Århus elitehåndbold.

Kammeradvokaten
Advokatfirmaet Poul Smith

Over 500 medarbejdere gør os til et af landets største, private advokathuse med stor erfaring inden for både det offentlige og den private sektor. Vi ser det som vores opgave at forstå kundernes virkelighed, perspektivere den i forhold til regler og samfund og realisere potentialer på den mest originale og ordentlige måde.

Vores specialister spænder over stort set alle juridiske områder, og med knap 2.000 retssager om året har vi solid retssagserfaring. Desuden er firmaet kendt for at udvikle og understøtte nye digitale løsninger, der effektiviserer juridiske processer.

Accura

Accura er blandt de førende erhvervsadvokatfirmaer i Danmark. Vores kontor ligger i Hellerup og har 200 medarbejdere. Vi rådgiver en lang række store nationale og multinationale erhvervskunder, finansielle institutioner, private equity-fonde, statsejede investeringsfonde, forsyningsselskaber, offentlige myndigheder, regeringer samt private selskaber og deres ejere.

Vores rådgivning er baseret på dyb juridisk faglighed og analyse, men også på indsigt i samfundsmæssige dynamikker og i vores kunders forretning. Alle vores arbejdsprocesser er forankret i vores kunders behov og har som mål at skabe effektive og værdiskabende løsninger. Det kræver, at vi er dedikerede over for vores kunder, vores opgaver og hinanden. Fælles for alle medarbejdere er ønsket om fællesskab, evnen til at samarbejde og viljen til succes.

Accura er en ung organisation med en ung ledelse. Vores organisationskultur er flad, og virksomheden er meget omstillingsparat. Vi vil gerne skabe Danmarks bedste advokatarbejdsplads. Vi søger derfor altid at optimere vores fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Vi prioriterer trivsel og sundhed højt, ligesom vi altid søger at optimere de generelle ansættelsesvilkår.

Kammeradvokaten
Advokatfirmaet Poul Smith

Over 500 medarbejdere gør os til et af landets største, private advokathuse med stor erfaring inden for både det offentlige og den private sektor. Vi ser det som vores opgave at forstå kundernes virkelighed, perspektivere den i forhold til regler og samfund og realisere potentialer på den mest originale og ordentlige måde.

Vores specialister spænder over stort set alle juridiske områder, og med knap 2.000 retssager om året har vi solid retssagserfaring. Desuden er firmaet kendt for at udvikle og understøtte nye digitale løsninger, der effektiviserer juridiske processer.

Accura

Accura er blandt de førende erhvervsadvokatfirmaer i Danmark. Vores kontor ligger i Hellerup og har 200 medarbejdere. Vi rådgiver en lang række store nationale og multinationale erhvervskunder, finansielle institutioner, private equity-fonde, statsejede investeringsfonde, forsyningsselskaber, offentlige myndigheder, regeringer samt private selskaber og deres ejere.

Vores rådgivning er baseret på dyb juridisk faglighed og analyse, men også på indsigt i samfundsmæssige dynamikker og i vores kunders forretning. Alle vores arbejdsprocesser er forankret i vores kunders behov og har som mål at skabe effektive og værdiskabende løsninger. Det kræver, at vi er dedikerede over for vores kunder, vores opgaver og hinanden. Fælles for alle medarbejdere er ønsket om fællesskab, evnen til at samarbejde og viljen til succes.

Accura er en ung organisation med en ung ledelse. Vores organisationskultur er flad, og virksomheden er meget omstillingsparat. Vi vil gerne skabe Danmarks bedste advokatarbejdsplads. Vi søger derfor altid at optimere vores fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Vi prioriterer trivsel og sundhed højt, ligesom vi altid søger at optimere de generelle ansættelsesvilkår.