Bestyrelsen

Formand i Yngre Jurister
Advokat Morten Riber Nielsen

Morten Nielsen er uddannet på Aarhus Universitet i 2016 og har været medlem af Yngre Jurister siden maj 2017.

Morten arbejder til dagligt som advokat i Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm. Morten kan kontaktes på morten@advokatfirmaet-ge.dk

Advokatfuldmægtig Mikkel Gylling

Mikkel er cand.jur. fra Aarhus Universitet (juli 2019) og arbejder som advokatfuldmægtig hos Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith i Aarhus, hvor han primært beskæftiger sig med insolvensret og retssager. Mikkel har i sin studietid læst på South Texas College of Law i Houston, Texas, og har derudover undervist i statsforfatningsret.

Mikkel har været medlem af bestyrelsen i Yngre Jurister siden august 2020.

Mikkel kan kontaktes på migy@kammeradvokaten.dk.

Advokat Bine Skriver Svenningsen

Bine Svenningsen er cand.jur fra Aarhus Universitet 2017 og arbejder i dag som advokat hos Clemens i Aarhus.

Til dagligt beskæftiger Bine sig med selskabsret og skatteret, hvor hun bistår med alt lige fra simple selskabsstiftelser til mere komplicerede dispositioner som omstruktureringer, virksomhedsoverdragelser og generationsskifte.

Bine har været medlem af bestyrelsen i Yngre Jurister siden maj 2019.

Bine kan kontaktes på bss@clemenslaw.dk

Advokat Jesper Juul

Jesper Juul er cand.jur. fra Aarhus Universitet 2015 og arbejder som advokat hos Kromann Reumert, hvor han beskæftiger sig med M&A, selskabsret og generel erhvervsret. Jesper har under sin studietid læst på Fordham School of Law, New York, og derudover undervist i statsforfatningsret og grundlæggende formueret (HA.jur.).

Jesper kan kontaktes på jju@kromannreumert.com.

Jesper har været medlem af bestyrelsen i Yngre Jurister siden maj 2017

Advokatfuldmægtig Nikoline Krogh

Nikoline Krogh er cand.jur. fra 2017 og advokatfuldmægtig hos Halling-Overgaard Advokatfirma, hvor Nikoline bl.a. beskæftiger mig med proces og rådgiveransvar herunder større erstatningsansvarssager. Nikoline har under min studietid læst i Frankrig og derudover skrevet prisopgave i formueret som sit speciale.

Kan kontaktes på nkr@hshlaw.dk

Advokat Pernille Andreasen

Pernille Andreasen er cand.jur. fra Aarhus Universitet 2016, og arbejder som advokat hos Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Aarhus. Pernille beskæftiger sig primært med immaterialret, herunder ophavsret og varemærkeret, samt persondataret og markedsføringsret. Herudover beskæftiger hun sig med retssagsbehandling af immaterialretlige tvister.

Pernille har været medlem af bestyrelsen i Yngre Jurister siden maj 2017.

Pernille kan kontaktes på pea@gorrissenfederspiel.com.

Advokatfuldmægtig Line Maagaard

Line er cand.jur. fra Aarhus Universitet årgang 2016 og arbejder som advokatfuldmægtig ved Horten. Line beskæftiger sig særligt med problemstillinger inden for miljø-, plan- og byggeret.

Line har været medlem af bestyrelsen i Yngre Jurister siden august 2020.

Line kan kontaktes på lmd@horten.dk.

Advokat Nina Simoni Vestergaard Pedersen

Nina Vestergaard Pedersen er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet (januar 2017). Til dagligt arbejder Nina som advokat hos Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab i Aarhus, hvor hun med plads i afdelingen for immaterialret, arbejder med netop immaterialret samt med persondataret og markedsføringsret.

Nina har været medlem af bestyrelsen i Yngre Jurister siden august 2020.

Nina kan kontaktes på nip@gorrissenfederspiel.com

Dummy Image

Advokatfuldmægtig Line Vendelbo Kudsk

Dummy Image

Advokatfuldmægtig Andreas Attrup

Advokat Troels Lyder Jensen

Troels er cand.jur. fra Aarhus Universitet (februar 2016) og arbejder som advokat hos Halling-Overgaard Advokatfirma, hvor han primært beskæftiger sig proces, særligt inden for emnerne ledelsesansvar samt revisorers og advokaters erstatnings- og disciplinæransvar. Troels beskæftiger sig i øvrigt med general erstatningsret, selskabsret, omstruktureringerne samt en række øvrige erhvervsretlige emner.

Troels har været medlem af bestyrelsen siden august 2020.

Troels kan kontaktes på tlj@halling-overgaard.dk.

Advokatfuldmægtig Patrick Pedersen

Patrick Pedersen er cand.jur. fra Aalborg Universitet 2017. Patrick arbejder til dagligt som advokatfuldmægtig hos TVC Advokatfirmaet, hvor han primært – som en del af firmaets skatteprocesafdeling – er beskæftiget med skatte- og afgiftsret, herunder særligt førelsen af skatte- og afgiftssager ved Skattestyrelsen, i det administrative klagesystem og ved domstolene. Patrick har under sin studietid tillige læst en bachelor i erhvervsjura.

Patrick har været medlem af bestyrelsen i Yngre Jurister siden august 2020.

Patrick kan kontaktes på ppe@tvc.dk.