Bestyrelsen

Formand i Yngre Jurister
Advokat Morten Riber Nielsen

Morten Riber Nielsen er uddannet cand.jur. fra Århus Universitet i 2016, og arbejder som advokat hos Advokatfirmaet Grotkjær Elmstrøm i Aarhus.

Morten arbejder med Fast Ejendom, Socialret, samt Strafferet, hvor han møder som beskikket forsvarer i hele landet. Morten har desuden under studiet være deltager for Århus Universitet i den internationale procedurekonkurrence Vis Moot 2014/2015, samt efterfølgende deltaget som dommer i konkurrencen i Wien, som afholdes hvert år til påske.

Morten har været medlem af bestyrelsen i yngre Jurister siden maj 2017, og har været formand siden september 2020.

Såfremt man ønsker at blive medlem af foreningen, er man velkommen til at skrive til Morten på morten@advokatfirmaet-ge.dk

Advokatfuldmægtig Mikkel Gylling

Mikkel er cand.jur. fra Aarhus Universitet (juli 2019) og arbejder som advokatfuldmægtig hos Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith i Aarhus, hvor han primært beskæftiger sig med insolvensret og retssager. Mikkel har i sin studietid læst på South Texas College of Law i Houston, Texas, og har derudover undervist i statsforfatningsret.

Mikkel har været medlem af bestyrelsen i Yngre Jurister siden august 2020.

Mikkel kan kontaktes på migy@kammeradvokaten.dk.

Advokat Bine Skriver Svenningsen

Bine Svenningsen er cand.jur fra Aarhus Universitet 2017 og arbejder i dag som advokat hos Clemens i Aarhus.

Til dagligt beskæftiger Bine sig med selskabsret og skatteret, hvor hun bistår med alt lige fra simple selskabsstiftelser til mere komplicerede dispositioner som omstruktureringer, virksomhedsoverdragelser og generationsskifte.

Bine har været medlem af bestyrelsen i Yngre Jurister siden maj 2019.

Bine kan kontaktes på bss@clemenslaw.dk

Advokat Jesper Juul

Jesper Juul er cand.jur. fra Aarhus Universitet 2015 og arbejder som advokat hos Kromann Reumert, hvor han beskæftiger sig med M&A, selskabsret og generel erhvervsret. Jesper har under sin studietid læst på Fordham School of Law, New York, og derudover undervist i statsforfatningsret og grundlæggende formueret (HA.jur.).

Jesper kan kontaktes på jju@kromannreumert.com.

Jesper har været medlem af bestyrelsen i Yngre Jurister siden maj 2017

Advokat Nikoline Krogh

Nikoline Krogh er cand.jur. fra 2017 og advokatfuldmægtig hos Halling-Overgaard Advokatfirma, hvor Nikoline bl.a. beskæftiger mig med proces og rådgiveransvar herunder større erstatningsansvarssager. Nikoline har under min studietid læst i Frankrig og derudover skrevet prisopgave i formueret som sit speciale.

Kan kontaktes på nkr@hshlaw.dk

Advokat Pernille Andreasen

Pernille Andreasen er cand.jur. fra Aarhus Universitet 2016, og arbejder som advokat hos Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, Aarhus. Pernille beskæftiger sig primært med immaterialret, herunder ophavsret og varemærkeret, samt persondataret og markedsføringsret. Herudover beskæftiger hun sig med retssagsbehandling af immaterialretlige tvister.

Pernille har været medlem af bestyrelsen i Yngre Jurister siden maj 2017.

Pernille kan kontaktes på pea@gorrissenfederspiel.com.

Advokat Line Maagaard

Line Maagaard er cand.jur. fra Aarhus Universitet årgang 2016 og arbejder som specialkonsulent og advokat ved Landbrug & Fødevarer, SEGES. Line beskæftiger sig særligt med problemstillinger inden for miljø-, plan- og byggeret samt øvrige miljøretlige forhold indenfor landbruget.

Line har i forbindelse med sin cand.jur. studeret på The University of Auckland, New Zealand, og har bl.a. arbejdet med miljøstraffesager ved Anklagemyndigheden, Midt- og Vestjyllands Politi.

Line har været medlem af bestyrelsen i Yngre Jurister siden august 2020.

Line kan kontaktes på lima@seges.dk.

Advokat Nina Simoni Vestergaard Pedersen

Nina Vestergaard Pedersen er uddannet cand.jur. fra Aarhus Universitet (januar 2017). Til dagligt arbejder Nina som advokat hos Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab i Aarhus, hvor hun med plads i afdelingen for immaterialret, arbejder med netop immaterialret samt med persondataret og markedsføringsret.

Nina har været medlem af bestyrelsen i Yngre Jurister siden august 2020.

Nina kan kontaktes på nip@gorrissenfederspiel.com

Advokatfuldmægtig Line Vendelbo Kudsk

Line Kudsk er cand.jur. fra Aarhus Universitet 2019 og arbejder som advokatfuldmægtig hos Penta Advokater, hvor hun beskæftiger sig primært med entrepriseret, procesførelse og generel erhvervsret. Line har under sin studietid deltaget på Elitemodulet.

Line har været medlem af bestyrelsen i Yngre Jurister siden august 2020.

Line kan kontaktes på lku@penta.dk.

Advokatfuldmægtig Andreas Attrup

Andreas er cand.jur. fra Aarhus Universitet (juli 2018) og arbejder som advokatfuldmægtig hos Kammeradvokaten / Advokatfirmaet Poul Schmith i Aarhus, hvor han primært beskæftiger sig med insolvensret og retssager.

Andreas har været medlem af bestyrelsen i Yngre Jurister siden august 2020.

Andreas kan kontaktes på anat@kammeradvokaten.dk

Advokat Troels Lyder Jensen

Troels er cand.jur. fra Aarhus Universitet (februar 2016) og arbejder som advokat hos Halling-Overgaard Advokatfirma, hvor han primært beskæftiger sig proces, særligt inden for emnerne ledelsesansvar samt revisorers og advokaters erstatnings- og disciplinæransvar. Troels beskæftiger sig i øvrigt med general erstatningsret, selskabsret, omstruktureringerne samt en række øvrige erhvervsretlige emner.

Troels har været medlem af bestyrelsen siden august 2020.

Troels kan kontaktes på tlj@halling-overgaard.dk.

Advokatfuldmægtig Patrick Pedersen

Patrick Pedersen er cand.jur. fra Aalborg Universitet 2017. Patrick arbejder til dagligt som advokatfuldmægtig hos TVC Advokatfirmaet, hvor han primært – som en del af firmaets skatteprocesafdeling – er beskæftiget med skatte- og afgiftsret, herunder særligt førelsen af skatte- og afgiftssager ved Skattestyrelsen, i det administrative klagesystem og ved domstolene. Patrick har under sin studietid tillige læst en bachelor i erhvervsjura.

Patrick har været medlem af bestyrelsen i Yngre Jurister siden august 2020.

Patrick kan kontaktes på ppe@tvc.dk.