YNGRE JURISTER

Yngre Jurister (tidligere “Fuldmægtigforeningen i Århus”) er en forening for advokatfuldmægtige, yngre advokater og privat- eller offentligt ansatte jurister. I 2012 havde foreningen over 250 medlemmer med tilknytning til virksomheder i hele landet og medlemstallet er stigende.

Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige interesser og skabe brugbare netværk. Det sker bl.a. ved afholdelse af kurser, foredrag, virksomhedsbesøg og sociale arrangementer. 

 

Arrangementerne afholdes som udgangspunkt i eller i nærheden af Aarhus. Der afholdes typisk 2-3 fagligt relevante arrangementer samt 2-3 sociale arrangementer hvert år.

Det koster ikke noget at være medlem af Yngre Jurister, da arrangementerne finansieres dels med sponsorater fra virksomheder og dels ved egenbetaling.

Udover de faste faglige og sociale arrangementer afholder foreningen løbende uformelle sammenkomster med henblik på at styrke medlemmernes netværk.

 

 

Du kan løbende holde dig orienteret om kommende arrangementer på hjemmesiden.

Du er også meget velkommen til at skrive til bestyrelsesformanden, såfremt du ønsker at være medlem eller sponsor af Yngre Jurister og modtage e-mails fra foreningen.

 

Bliv medlem